e-Littera; basılı olarak yayımlanan dergilerin, elektronik yayıncılık ilkelerine uygun biçimde web ortamına aktarılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ülkemizde yayımlanan bilimsel dergilerin kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bilindiği gibi nitelikli bilimsel makalelerin yazarları, genellikle çalışmalarını yabancı dergilerde değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Bunun en önemli nedeni; ülkemizde yayımlanan dergilerin uluslararası dizinlere girememiş olmasıdır. Öte yandan, yurt dışında yayımlanan bilimsel dergiler, bir makaleyi kabul etmek için yazarlarının dergilerine abone olmalarını istemektedirler.

Bireysel aboneliklerin maliyetinden daha önemlisi kurumsal aboneliklerde yaşanmaktadır. Bugün ulusal bir bilim kütüphanesinin yıllık dergi abonelik bedeli, en dar kapsamıyla 10.000.000 ABD Doları civarındadır. Bilimsel yayıncılıkta kurumsal abonelik ücretleri, her yıl ABD doları bazında % 30 civarında bir artış göstermektedir. Bu yalnızca ülkemize ilişkin bir sorun değildir. Tüm dünya bu sürece; ancak internet teknolojileri aracılığı ile karşı çıkılabileceğini tartışmaktadır.

e-Littera, bir derginin uluslararası dizinlere girebilmesi için gereken süreçleri kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.İnternet üzerinden çalışan bir veritabanı uygulaması olmasının getirdiği erişim kolaylığı, dinamik sayfa yapısı, dergi içi arama ve referanslara ulaşabilme; içinde video veya ses gibi unsurlara yer verilebilmesi sayesinde derginin yaygınlığı ve okuyucu sayısı artabilecek, buna bağlı olarak dergiden daha fazla alıntı (citation) yapılabilecektir. Bir yazarın çalışmasını yaygınlığı, okuyucusu ve alıntı sayısı artan bir dergide yayımlamak isteyeceği bir gerçektir.